toholammin fysioterapia logo

Toholammin Fysioterapia
Lampintie 2,
69300 Toholampi
puh. 06 885 499 

Lastenfysioterapiassa arvioidaan lapsen liikkumis-, toiminta- ja kommunikointitaitojen perusteella, mitä taitoja lapsen on mahdollista saavuttaa, jos hänelle tarjoutuu riittävä määrä tilaisuuksia harjoitella ja siten oppia. Tiivis yhteistyö lapsen, hänen perheensä ja lähiympäristönsä kanssa on tärkeää. Liikkeen säätelyn hankaluus aiheuttaa vaikeutta asennon ylläpitämisessä ja liikkumisessa. Toimintakykyyn saattaa kehittyä rajoitteita, jotka vaikeuttavat päivittäistä osallistumista elämän eri alueilla.

Jos toimintakykyä rajoittaa lihasjäykkyys, sitä helpotetaan. Jos taas liikettä on liikaa, yksilöä autetaan savuttamaan parempi liikkeenhallinta. Kasvu ja kehitys muuttavat terapialähestymistapoja; vauvan terapia on erilaista kuin päiväkoti-ikäisen, ja aikuisen toiveet terapiasta eroavat kouluikäisen tarpeista. Myös vaurion laajuus ja sen vaikutus kehon eri osiin määrittävät terapiaa ja harjoittelua. Tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista käyttämällä terapiatilanteissa ja kotona tiettyjä ohjaamistapoja ja terapiatekniikoita. Niillä pyritään avustamaan ja ohjaamaan lasta hänen leikkiessään, liikkuessaan, päivittäisissä toiminnoissa ja vuorovaikutustilanteissa. Tausta-ajatuksena on mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttaminen omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa.